Dự án đã thực hiện
Dự toán G8 Version 2016 đã cập nhật Nghị Định 32/2015/NĐ-CP
5/16/2015 11:04:09 PM  -  Tin tức sự kiện

Phần mềm dự toán G8, phần mềm làm hồ sơ dự toán, dự thầu, quyết toán vừa ra mắt phiên bản mới của phần mềm dự toán : DỰ TOÁN G8 VERSION 2016

So với phiên bản cũ 2010 thì phiên bản mới 2016 có nhiều điểm mới và đã cập nhật theo hướng dẫn về quản lý chi phí đầu tư xây dựng tại Nghị Định 32/2015/NĐ-CP. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10/05/2015. Tải về file ' NghiDinh 32_2015_ND-CP.pdf '.


I.) TÍNH DỰ TOÁN
Phiên bản mới 2016 thêm các bảng (sheet) như : Đơn giá chi tiết, Giá tổng hợp.


1.)   Sheet Đơn giá chi tiết
: Thể hiện việc tính Đơn giá của VL, NC và Máy giống việc tính Chiết tính nhưng chưa có các chi phí như Chi phí chung, Thu nhập chịu thuế tính trước, Thuế VAT, Lán trại nhà tạm.


2.)   Sheet Giá tổng hợp
: Thể hiện việc tính chi phí trực tiếp gồm VL, NC và Máy. Trong đó đơn giá VL, NC và Máy được link ( liên kết công thức ) trực tiếp sheet Đơn giá chi tiết

Phiên bản mới mặc định việc tính Tổng hợp chi phí XD ( trên sheet THKP hạng mục ) lấy chi phí trực tiếp VL, NC và Máy từ sheet Giá tổng hợp sang.

Ngoài ra, bạn có thể lấy các chi phí này từ các sheet khác như Công trình hoặc Tổng hợp VT bằng cách chọn ở mục ' Vật tư theo ' trên thanh công cụ, phía dưới cùng màn hình.


Với việc thêm vào 2 sheet này thì từ phiên bản 2016 này bạn không cần dùng chức năng Chuyển ngược đơn giá VL, NC, Máy về các công tác trong menu ' Đấu thầu ' nữa.

Chức năng này đã được 2 sheet trên thay thế hoàn toàn và lại còn thể hiện được việc link công thức giữa các bảng tính với nhau, không như việc chuyển ngược từ sheet Chiết tính sang sheet Công trình thì không link được công thức.


Nếu bạn chọn việc tính toán chi phí xây dựng theo Nghị Định 32/2015 thì sẽ không có các chí Trực tiếp phí khác và Lán trại nhà tạm trong các sheet THKP hạng mục, Giá tổng hợp, Chiết tính.

Các chi phí Trực tiếp phí khác và Lán trại nhà tạm này sẽ được tính toán, thể hiện trong bảng tính Hạng mục chung trên sheet HM chung.

Còn ngược lại, nếu bạn mở công trình đã làm từ trước đây hoặc bạn chọn tính theo Thông tư 04/2010/TT-BXD cũ thì vẫn có các chi phí này.


II.) TỔNG HỢP DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH

Phiên bản mới bổ sung thêm việc tính toán các chi phí như Hạng mục chung và chi phí Dự phòng cho yếu tố trượt giá, điều này cũng đã được quy định tại Nghị Định 32/2015/NĐ-CP.

Có 2 Sheet được thêm vào gồm :


1.)   Sheet HM chung
: Thể hiện các chi phí như Lán trại nhà tạm để điều hành thi công, Các công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế, An toàn lao động, Đảm bảo an toàn giao thông, Bơm nước v...v

Để báo cho Dự toán G8 biết hạng mục nào là hạng mục chung, hạng mục nào là nhà tạm thì bạn vào menu Công trình --> Hệ số chi phí xây lắp. Ở ô ' Loại hạng mục ' bạn chọn giá trị là ' Hạng mục chung ' hoặc ' Nhà tạm'.

Khi đó các hạng mục được khai báo này sẽ được thể hiện ở phần Hạng mục chung này. Nếu bạn chọn tính theo Nghị định 32/2015 thì chi phí Hạng mục chung được tính ở đây sẽ được link sang bảng Tổng hợp dự toán công trình trên sheet TH kinh phí, phía dưới mục 5. Chi phí khác


2.)   Sheet Dự phòng
: Thể hiện chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá khi tính Dự toán.

Phiên bản G8 mới 2016 bổ sung thêm việc tính toán Dự phòng cả cho Dự toán và Đấu thầu. Việc tính dự phòng này chủ yếu dựa theo Chỉ số giá xây dựng do Bộ XD hoặc các tỉnh công bố của 3 năm gần nhất so với năm thực hiện dự án.

Để nhập Chỉ số giá xây dựng các năm liền trước và Vốn phân bổ cho các năm xây dựng công trình thì ở sheet Dự phòng, bạn click vào mục ' Nhập chỉ số giá, phân bổ vốn ' trên thanh công cụ, phía dưới cùng màn hình.

Chi phí Dự phòng được tính ở đây sẽ được link sang bảng Tổng hợp dự toán công trình trên sheet TH kinh phí.


III.) TÍNH HỒ SƠ DỰ THẦU

Nếu bạn chọn việc tính toán theo Nghị định 32/2015 mới thì phần Chiết tính sẽ không có các chi phí như Trực tiếp phí khác và Lán trại nhà tạm.

Hai chi phí này sẽ được thể hiện ở bảng tính Hạng mục chung trong sheet ' HM chung thầu '

Ngược lại, nếu bạn mở công trình đã làm từ trước đây hoặc bạn chọn tính Chiết tính theo Thông tư 04/2010/TT-BXD cũ thì vẫn có các chi phí này.


Có 3 Sheet được thêm vào cho phần hồ sơ đấu thầu :

1.)   Sheet Dự phòng thầu : Thể hiện chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá khi tính Dự thầu. Có lẽ đây là điểm rất mới và rất khác lạ so với cách nghĩ của mọi người từ trước tới nay.

Việc tính dự phòng này chủ yếu dựa theo Chỉ số giá xây dựng do Bộ XD hoặc các tỉnh công bố của 3 năm gần nhất so với năm thực hiện dự án.

Để nhập Chỉ số giá xây dựng các năm liền trước và Vốn phân bổ cho các năm xây dựng công trình thì ở sheet Dự phòng thầu, bạn click vào mục ' Nhập chỉ số giá, phân bổ vốn ' trên thanh công cụ, phía dưới cùng màn hình.

Chi phí Dự phòng được tính ở đây sẽ được link sang bảng Tỏng hợp dự toán gói thầu trên sheet Dự toán gói thầu.


2.)   Sheet Dự toán gói thầu
: Thể hiện tổng giá trị gói thầu bao gồm Chi phí xây dựng, chi phí Hạng mục chung và chi phí Dự phòng cho cả 2 yếu tố khối lượng phát sinh và trượt giá.

Như vây nếu bạn làm Hồ sơ thầu theo Nghị định 32/2015 thì bạn phải in ấn các sheet sau : Chiết tính, Dự thầu, Dự phòng thầu và Dự toán gói thầu

3.)   Sheet HM chung thầu : Nếu bạn cần thể hiện riêng phần chi phí Hạng mục chung trong hồ sơ thầu thì bạn in thêm sheet ' HM chung thầu '.


IV.) CẬP NHẬT PHIÊN BẢN MỚI

Để cập nhật Dự toán G8 Version 2016 mới thì bạn làm như sau :

+ Bước 1 : Tạm thoát ( đóng ) hết các phần mềm khác như Word, Excel, AutoCAD v...v cũng như nên đóng các phần mềm diệt Virus như BKAV, Avira, Kaspersky v...v

+ Bước 2 : Chạy phần mềm Dự toán G8 (không cần mở file cũ cho nhanh)

+ Bước 3 : Vào menu Trợ giúp --> Cập nhật Dự toán G8     rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình để cập nhật.


V.) LƯU Ý

1.)   Khi mở công trình cũ thì Dự toán G8 để mặc định việc tính toán theo Thông tư 04/2010/TT-BXD.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn tính theo Nghị định 32/2015 mới thì ở các sheet Đơn giá chi tiết, THKP hạng mục, Chiết tính  trong ô ' Thông tư ' trên thanh công cụ, phía dưới cùng màn hình chọn ' Nghị định 32/2015/NĐ-CP' rồi nhấn phím F5 để dự toán G8 tính lại.

2.)   Khi tạo công trình mới thì mặc định Dự toán G8 tính toán theo Nghị định 32/2015.

Ngược lại, nếu bạn muốn quay về tính theo Thông tư 04/2010/TT-BXD cũ thì ở các sheet Đơn giá chi tiết, THKP hạng mục, Chiết tính  trong ô ' Thông tư ' trên thanh công cụ, phía dưới cùng màn hình chọn ' 04/2010 Bộ Xây dựng' rồi nhấn phím F5 để dự toán G8 tính lại.

 

 Tag :           

TIN MỚI NHẤT

24/05/17
Tổng hợp hướng dẫn sử dụng phần mềm lập dự toán, đấu thầu G8
 
14/06/16
TRUNGVIET SOFTWARE trân trọng giới thiệu đến toàn thể quý khách hàng đang sử dụng phần mềm Dự toán G8 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và các khách hàng liên quan bộ đơn giá Hà Tĩnh theo quyết định Số 41/2016/SXD ngày 10/5/2016. Bộ đơn giá gồm 4 phần xây dựng, lắp đặt, khảo sát và sửa chữa, để cập nhật đơn giá Quý khách hàng thực hiện các bước sau:
 
29/03/16
TRUNGVIET SOFTWARE trân trọng giới thiệu đến toàn thể quý khách hàng đang sử dụng phần mềm dự toán G8 trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các khách hàng liên quan bộ đơn giá Nghệ An Số 5613, 5614, 5612, 5615, 5916 và 5917/UBND ngày 16/12/2015. Phần XD, LĐ, KS, SC, đường dây và trạm biến áp
 
19/11/15
Tiếp tục việc nâng cấp tính năng sản phẩm cũng như cập nhật các văn bản liên quan đến công tác làm hố sơ dự toán, dự thầu, quyết toán...phần mềm dự toán G8 đã và đang theo sát các văn bản liên quan cũng như luôn luôn nâng cấp tính năng để nâng cao hiệu quả cúa sản phẩm và sau đây là 2 sự thay đổi của phần mềm dự toán G8, trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng
 
30/09/15
Với mục tiêu hoàn chỉnh quy trình quản lý theo thực tế của người quản lý, TVSCF đã nâng cấp các tính năng hữu ích cho nhân viên phục vụ, nhân viên chế biến trong mô hình quản lý quản cafe với các tính năng tương ứng chạy trên thiết bị di động và màn hình hiển thị, máy in.
 
16/05/15
Phần mềm dự toán G8, phần mềm làm hồ sơ dự toán, dự thầu, quyết toán vừa ra mắt phiên bản mới của phần mềm dự toán : DỰ TOÁN G8 VERSION 2016. So với phiên bản cũ 2010 thì phiên bản mới 2016 có nhiều điểm mới và đã cập nhật theo hướng dẫn về quản lý chi phí đầu tư xây dựng tại Nghị Định 32/2015/NĐ-CP. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10/05/2015
 
21/04/15
Module quản lý menu, quản lý các thao tác của nhân viên phục vụ từ khâu mở bàn, gọi món trên từng bàn, thanh toán hóa đơn và tổng kết doanh số theo ca, quá trình liên hoàn được kết nối vứi máy chủ để thực hiện các công việc như in đề nghị pha chế vào bếp, in hóa đơn cho khách hàng được thực hiện hoàn toàn trên thiết bị cầm tay của nhân viên phục vụ
 
06/04/15
Ngày 20/03/2015, phần mềm Dự toán G8 đã cập nhật việc Xác định đơn giá Nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD do Bộ Xây Dựng ban hành ngày 20/03/2015. Tải về thông tư này tại đây ThongTu_01_2015_BXD.pdf
 
25/03/15
Thời gian trước, khách hàng sử dụng phần mềm quản lý phòng khám và quản lý nhà thuốc của TRUNGVIET SOFTWARE chỉ có giải pháp lựa chọn 2 phần mềm riêng biệt cho việc quản lý cả phòng khám lẫn nhà thuốc, điều này dẫn đến việc bất cập là việc liên thông dịch vụ và hàng hóa (ở đây là thuốc và vật tư y tế) trở nên khó khăn
 
11/02/15
Thực hiện theo quy định của Nhà nước về chế độ nghỉ Tết Ất Mùi năm 2015, tình hình thực tế của Công ty và thuận tiện Khách hàng/Đối tác liên hệ, TRUNGVIET SOFTWARE trân trọng thông báo về thời gian nghỉ Tết như sau
 
Tải phần mềm miễn phí, phần mềm, TRUNGVIET SOFTWARE, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
THÔNG TIN CẦN THIẾT
Hồ sơ năng lực
Báo giá sản phẩm
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 

 

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang xem   : 3
Trong ngày   : 3097
Trong tháng   : 176306
Số lần truy cập   : 5836923
...: TƯ VẤN PHẦN MỀM DỰ TOÁN G8 ...: KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI ...: THÔNG TIN CẦN BIẾT
Ap giá thông báo Vật liệu các tỉnh
Tính chi phí Khảo sát theo Thông tư 01/2017/TT-BXD
Định mức chi phí QLDA và Tư vấn đầu tư xây dựng số 79/QĐ-BXD
Định mức Khảo sát số 1354/2016/QĐ-BXD
Tính cước vận chuyển trong đó trừ chi phí v/c đã được tính trong Thông báo giá VL do Tỉnh công bố
Tính chi phí Thẩm tra phê duyệt quyết toán và Kiểm toán độc lập theo Tổng mức đầu tư sau thuế
Hướng dẫn tổng hợp dự toán cho dự án gồm nhiều loại Công trình khác nhau trên phần mềm dự toán G8
Phần mềm dự toán G8 đã cập nhật Thông tư 05/2016/TT-BXD
Website là gì đối với doanh nghiệp ?

Mã số thuế: 2901102956
Số đăng ký kinh doanh: 2901102956
Sở kế hoạch và đầu tư Vghệ An cấp ngày: 09/07/2009
TRUNGVIET SOFTWARE - Watch us on Youtube Watch us on Youtube
TRUNGVIET SOFTWARE - Be a fan on Facebook Be a fan on Facebook
TRUNGVIET SOFTWARE - Be a fan on Facebook Google +
Giới thiệu
Chính sách và quy định chung
Chính sách thu thập và bảo mật thông tin
Chính sách bảo mật thông tin người dùng
Chính sách bảo hành và đổi trả sản phẩm
Báo giá sản phẩm
Hướng dẫn thanh toán
Quy trình triển khai phần mềm
CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM TRUNG VIỆT
P301, TN1 Chung cư Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại : 0388.903.452 - 0972.621.208
Số fax : 0383.552.896 - Hotline : 0904.807.456
Email : info@trungvietsoftware.com
Website : www.trungvietsoftware.com - www.phanmem.asia

Mã số thuế: 2901102956
Số đăng ký kinh doanh: 2901102956
Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Nghệ An cấp ngày: 09/07/2009
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ : Số 143/17, đường HT37, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
 
 
THÔNG TIN HỖ TRỢ
Kinh doanh : 0904 807 456 - 0972 621 208     Kỹ thuật : 0904 686 349 - 0981 450 688
Da thong bao voi bo cong thuong